Шульгинський ліцей
 
Шульгинський ліцей Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області

Новини


15 черв. 2021
Відпустки: що потрібно знати педагогічним працівникам
Кожен працівник, який перебуває у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, має право на оплачувану відпустку, яку може використати на власний розсуд – для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів тощо. Служба освітнього омбудсмена підготувала юридичне роз’яснення щодо відпусток працівників закладів освіти.

3 січ. 2021
Освітян включено до пріоритетних груп вакцинації від COVID-19
Визначено дев’ять пріоритетних груп, які першими зможуть отримати вакцину від COVID-19

3 січ. 2021
Електронний шкільний журнал
Як відомо, наприкінці грудня в Україні була презентована державна система електронних класних журналів для шкіл Electronic Journal.

Всі новини

Виховна робота є однією з важливих ланок навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день у школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Виховна робота в школі здійснюється відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,(наказ МОН України № 1243 від 31.10.2011), концепції та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015) відповідно до програм, рекомендацій розроблені річний план роботи школи, плани класних керівників, педагога-організатора, гурткової роботи, учнівського самоврядування, наглядової ради, МО класних керівників, шкільної бібліотеки.

Щомісячне та щотижневе планування роботи школи дозволяє ретельно готувати виховні заходи та здійснювати підбір форм діяльності в різних напрямках роботи: патріотичне виховання, правове, екологічне, сімейно-родинне, художньо-естетичне, фізичне, трудове.

Свою виховну діяльність учнівський та педагогічний колективи спрямували на реалізацію ключового питання «Проектна діяльність як засіб компетентісно-орієнтованого навчання».

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснюється через заходи, затверджені річним планом роботи школи, які враховують особливості виховання особистості та відображаються у :

- системі загальношкільних заходів;

- роботі органів учнівського співврядування;

- роботі з батьківською громадськістю;

- спільній діяльності школи та громадських організацій.

 

Робота з профілактики правопорушень є неодмінною складовою позакласної виховної роботи. З метою попередження випадків порушення морально-правових норм поведінки школярів створена Рада профілактики.

 

З метою розкриття творчих здібностей школярів у школі працюють гуртки: «Цікава інформатика», «Зернятко», «Флористика та живопис», «Юні музеєзнавці», «Пізнавальна психологія», “Основи журналістики», « Футбол»; волонтерський загін «Помагай», загони ЮІР, ДЮП, санпост «Медекстрим». Всі виховні заходи, новини шкільного життя висвітлювались у фейсбуці на сторінці гуртка “Основи журналістики”, «Шульгинський ліцей».

 

Структура виховної роботи навчального закладу включає в себе і взаємодію школи з найближчим до неї середовищем на рівні сімей учнів: з батьками й особами, що їх замінюють, акцентуючи увагу на питаннях соціалізації дітей і молоді в тому чи іншому аспекті.

 

· Національно-патріотичне виховання - формування патріотичних почуттів означає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.

· Правове виховання - формування правової культури - прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів (Герба, Прапора, Гімну); знання й дотримання у поведінці Законів України; активна протидія особам та установам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України.

· Моральне виховання - прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві. Опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. Наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

· Цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне виховання передбачає вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

· Трудове виховання - формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі виробництва, науки, освіти.

· Фізичне виховання - утвердження здорового способу життя як невід'ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонія тіла і духа, людини і природи - основа фізичного виховання.

· Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

 

 

 

 

Розглянуті напрями виховання тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони утворюють цілісну систему національного виховання.