Шульгинський ліцей

 

Виховна робота

 

· Національно-патріотичне виховання - формування патріотичних почуттів означає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.

· Правове виховання - формування правової культури - прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів (Герба, Прапора, Гімну); знання й дотримання у поведінці Законів України; активна протидія особам та установам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України.

· Моральне виховання - прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві. Опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. Наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

· Цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне виховання передбачає вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

· Трудове виховання - формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову економіку може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі виробництва, науки, освіти.

· Фізичне виховання - утвердження здорового способу життя як невід'ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонія тіла і духа, людини і природи - основа фізичного виховання.

· Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

 

 

 

 

Розглянуті напрями виховання тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони утворюють цілісну систему національного виховання.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснюється через заходи, затверджені річним планом роботи школи, які враховують особливості  виховання особистості та відображаються у :
- системі загальношкільних заходів;
- роботі органів учнівського співврядування;
- роботі з батьківською громадськістю;
- спільній діяльності школи та громадських організацій.
Помісячне та щотижневе планування роботи школи дозволяє ретельно готувати виховні заходи та здійснювати підбір форм діяльності в різних напрямках роботи.
Свою виховну діяльність учнівський та педагогічний колективи спрямували на реалізацію ключового питання “Проектна діяльність як засіб компетентісно-орієнтованого навчання”
У 2016 році творча група вчителів школи прийняла участь у конкурсі в рамках проекту «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в Україні», донором якого є Європейський Союз, а реалізатором – Міжнародна організація з міграції. Результатом  співпраці став шкільний проект «Нові можливості школи – нове життя»,  спрямований на згуртування та розбудову громади, яка приймає внутрішньо переміщених осіб. В рамках проекту створено пункт соціально-психологічної допомоги  ВПО, запроваджено роботу 5 гуртків.
На даному етапі школа працює над реалізацією  програми виховної  роботи «Нові можливості школи – нове життя». Головна мета програми  - створення цілісної моделі виховної системи школи на основі національних та загальнолюдських цінностей, що дасть можливість створити єдине виховне середовище. Одне із завдань програми - реалізація шкільних проектів через роботу гуртків: «Основи журналістики», «Юні музеєзнавці», «Хореографія», «Спортивний», «Фольклорно - драматичний», «Радіотехнічний» (на базі шкільного радіовузла – «Хвиля FM»).
Які ж очікувані результати програми  «Нові можливості школи – нове життя»? Це:

· Створення сприятливого навчально-виховного середовища для оптимального розвитку, розкриття творчого потенціалу педагогів і учнів;

· Забезпечення цілісного підходу до виховання і розвитку особистості учня. Створення єдиної комплексної системи виховних впливів школи, сім’ї, громадськості;

· Забезпечення єдності навчання і виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти;

· Набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних відносин, формування в молоді національної свідомості, розвиненої духовності, фізичної досконалості, соціальної активності та свідомої громадянської позиції;

· Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, патріотичної  діяльності вчителів, батьків, учнів, місцевої громади.

· Створення дієвої моделі виховної системи школи.